Bij Het Praathuis is iedereen welkom, van jong tot oud!

Wilt u een afspraak afzeggen?

Continuïteit is voor het welslagen van een logopedische behandeling van groot belang. Wanneer u geregeld een afspraak afzegt, heeft dit gevolgen:

  • Er komt bijv. te veel tijd tussen de onderzoeken te zitten waardoor deze niet geldig zijn
  • De opbouw in de behandeling gaat verloren
  • De behandeling krijgt geen diepgang doordat er geen band wordt opgebouwd
  • Er ontstaat niet genoeg vaart in de oefening waardoor u of uw kind de motivatie verliest
  • Er kan zich geen verandering ontwikkelen

Wanneer het niet anders kan, belt u de afspraak een dag van tevoren af. U mag uw afmelding melden op de voice-mail. Ook kunt u een e-mail sturen.

Er wordt 75% van het behandeltarief bij uzelf in rekening gebracht wanneer u niet of te laat afmeldt.

Afspraak afzeggen