Bij Het Praathuis is iedereen welkom, van jong tot oud!

Logopedie voor baby’s

Onze logopediepraktijk heeft ook kennis van preverbale logopedie. Preverbale logopedie is logopedische behandeling in de periode voordat het spreken begint, dus globaal van 0 tot en met 2 jaar.

De preverbale logopedist biedt begeleiding bij de ontwikkeling van het eten en drinken, zoals

  • drinken uit borst en/of fles
  • lepelvoeding
  • kauwen
  • slikken

Begeleiding hierin kan nodig zijn bij bijvoorbeeld premature zuigelingen, kinderen met schisis, Down Syndroom, aangeboren hartafwijking of kinderen die langdurig sondevoeding hebben gehad. Maar ook bij gezonde kinderen kan er een moeilijk moment zijn in de ontwikkeling van het eten en drinken.

Indien ouders problemen ervaren tijdens de voedingsmomenten van hun kind, kunnen wij daar hulp voor bieden (eventueel aan huis).

Logopedie voor baby's