Bij Het Praathuis is iedereen welkom, van jong tot oud!

Geen goede aansturing van mondbewegingen

Bij uitspraakproblemen kan dyspraxie een mogelijke oorzaak zijn van het onduidelijke spreken Ook kunnen gehoorsproblemen een rol spelen of problemen met het juist verwerken en opslaan van spraakklanken. Dyspraxie is daarmee dus niet standaard de oorzaak van problemen met de spraak. Verbale dyspraxie komt vaak voor bij mensen met Down Syndroom. Een (gespecialiseerde) logopedist kan u helpen met de vaststelling van de oorzaak van de uitspraakproblemen en de eventuele diagnose verbale dyspraxie.. De logopedist zal de juiste oefenmethode zoeken om de articulatie te verbeteren. In alle gevallen is er oefening vereist. Wanneer dyspraxie op jonge leeftijd wordt vastgesteld zijn er meer mogelijkheden om de articulatie te verbeteren dan wanneer u wacht met hulp zoeken. Er is vaak samenhang met problemen in het kauwen en slikken. Met klachten op het gebied van verbale ontwikkelingsdyspraxie gaat u naar een logopedist. Het Praathuis, praktijk voor logopedie, is gespecialiseerd in het behandelen van verbale ontwikkelingsdyspraxie (ook bij Down Syndroom).

Over verbale dyspraxie

De oorzaak van verbale dyspraxie is waarschijnlijk een stoornis in de hersenen. Het beperkt de motoriek en vermindert de motorische vaardigheden. De wetenschap heeft geen volledige verklaring over de oorzaken van dyspraxie, maar er is sprake van een vorm van onvermogen om handelingen te plannen en uit te voeren. De hersenen geven niet de juiste signalen of onvoldoende signalen door aan de spieren De beperking komt in verschillende variaties voor en slechts weinig mensen hebben alle symptomen.

Dyspraxie

Op welke manier is verbale dyspraxie merkbaar?

  • Het taalbegrip lijkt beter dan het praten
  • Verstaanbaarheid is slecht
  • Vooruitgang in de therapie gaat met hele kleine stapjes
  • Omdraaien van klanken in woorden, klanken moeizaam vormen, klanken kunnen in het ene woord anders klinken dan in een ander woord.
  • Meer moeite met praten ‘op-commando’ dan spontaan

Meer weten over onze aanpak bij verbale ontwikkelingsdyspraxie?

Verbale ontwikkelingsdyspraxie is een specialisme van de logopedist. Wilt u een diagnose laten stellen door logopedie praktijk Het Praathuis om de oorzaak te weten van de verminderde uitspraakvaardigheid bij uw kind? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 038-3318132 of via de mail: info@praathuis.info. Andere vragen op het gebied van logopedie beantwoorden we uiteraard ook graag. Wij helpen u met het stellen van de diagnose, advies en een gerichte vorm van logopedie voor uw problemen op het gebied van Dyspraxie.