Bij Het Praathuis is iedereen welkom, van jong tot oud!

Oefenen van de behandelingen

Voor de meeste behandelingen is het nodig dat uw kind thuis oefent.

Wij proberen in onze behandelingen het kind zelf verantwoordelijkheid te laten voelen maar vooral ook plezier. Het zal dus trots zijn wanneer er iets lukt dat de vorige week nog moeilijk was. Een kind vindt het vaak ook gezellig om samen met u te oefenen. Maak er daarom zo mogelijk altijd een prettig kwartiertje van.

Soms praten wij met opzet niet over “oefenen” maar over “kletsen”. Juist als een kind moeite heeft met de druk die kan ontstaan wanneer de taalontwikkeling problemen oplevert is het van belang dat het oefenmoment geen druk oplevert maar juist gezellig is.

De logopedist zal u altijd informeren over het oefenen. Ook zal zij uitleggen hoe en hoe vaak er geoefend moet worden. Het kan zijn dat u voor het bij elkaar houden van het therapiemateriaal een oefenmapje of -schriftje met insteekhoezen moet aanschaffen. U wordt daarover geïnformeerd.

Kijk ook eens op spraaktaalmateriaal.nl voor leuke oefenbladen!

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat oefenen in het geding is gekomen door drukte of onverwachte gebeurtenissen. Komt het vaak voor dat u niet kan oefenen is de vraag gerechtvaardigd wat u wilt bereiken in de logopedische behandeling

Oefenen van de behandelingen kinderen