Bij Het Praathuis is iedereen welkom, van jong tot oud!

Waarom logopedie?

Communiceren doen we altijd en overal. Thuis, op school, op het werk en in onze vrije tijd. Juist daarom is het belangrijk goed te kunnen communiceren. Kinderen leren in de eerste zeven levensjaren alle basisbeginselen van onze taal. Daarnaast is het kind al groeiende de wereld om zich heen aan het ontdekken, al met al voor het kind een drukke tijd. Soms ontstaan er problemen met horen, verstaan, begrijpen of spreken. Voorbeelden hiervan zijn slechthorendheid, heesheid, stotteren, slissen en een taalontwikkelingsstoornis.

Problemen op een of meerdere van de genoemde gebieden hebben grote gevolgen in het dagelijks leven. De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van de communicatie.

Tijdens het werken met kinderen stellen we het kind in zijn totaliteit centraal. We houden rekening met ontwikkelingsniveau, gedrag en karakter van het kind en dat het kind zich op zijn gemak en begrepen voelt. We kiezen daarbij een speelse benaderingswijze om te komen tot het gewenste resultaat wat betreft de logopedische stoornis.

Waarom logopedie voor kinderen

Stem

De stem kan hees of schor klinken. Meestal worden stemklachten bij volwassenen veroorzaakt door te hoge eisen aan de stem vanwege een spreekberoep of overbelasting bij zingen. Dit kan veel invloed hebben op het dagelijks leven. Bij kinderen kunnen stemklachten veroorzaakt worden door schreeuwen, te luid spreken, te snel spreken, veelvuldig de stem vervormen (gekke stemmetjes nadoen). De stemklachten kunnen gepaard gaan met keelpijn. Saskia heeft de beschikking over diverse methodes om de spreekstem en de zangstem weer krachtiger en helder te maken.

Spraak

Kinderen kunnen klanken in woorden vervormen, verplaatsen en/of vervangen door een andere klank of ze laten de klank weg. Hierdoor kan de spraak voor anderen niet verstaanbaar zijn. Een articulatieprobleem kan een technisch probleem zijn (bijvoorbeeld “slissen” of met de tong tussen de tanden praten) of een taalprobleem: klanken verwisselen.

Stotteren

Tijdens het spreken gebruiken mensen meer dan honderd spieren. Deze spieren moeten allen op het juiste moment met de juiste hoeveelheid kracht in de juiste richting aangestuurd worden. Hier is timing voor nodig. Bij mensen die stotteren is deze timing zwakker. Vaak is er hierbij sprake van een erfelijk component. Veel jonge kinderen stotteren ook een periode tijdens de taalontwikkeling. Dit wordt ontwikkelingsstotteren genoemd en gaat bij veel kinderen vanzelf over. Bij een kleine groep kinderen is er echter sprake van echt stotteren, hierin kan een logopedist onderscheid maken. De logopedist geeft advies en behandelt (vaak via ouderbegeleiding). Roelien werkt met de methode Lidcombe en met het Demands en Capacities Model.

Wij behandelen kinderen en volwassenen die stotteren. Wij behandelen ook de problematiek om het stotteren heen, bijvoorbeeld spreekangst. (Meer over stotteren)

Taal

Tijdens het leren van de taal kan het kind problemen krijgen in het begrijpen van zinnen of in het vormen van zinnen en het maken van een juiste woordvorm of vervoeging. Bij een normale ontwikkeling gaat het tot het kind doordringen dat er in zinnen gesproken wordt en dat de woorden in die zin in een bepaalde volgorde worden gezet. Vanaf een jaar of twee begint deze ontwikkeling. Langzaamaan worden de zinnen langer en vollediger. Rond 5 á 6 jaar heeft een kind een redelijk taalinzicht. Bij een kind met een taalontwikkelingsprobleem kan deze ontwikkeling heel anders verlopen. Met grote gevolgen.

Heeft uw kind logopedie nodig? Doe een test
Wat is Dysfatische ontwikkeling?

Gehoor

Gehoorproblemen kunnen tot problemen met spreken leiden. Een kind hoort zijn eigen geluid niet maar ook het voorbeeld van anderen niet. Ook hoort het kind de subtiele verschillen tussen onze spraakklanken niet. Hierdoor zal de spraak van het slechthorende of dove kind zich niet goed of vertraagd ontwikkelen en ook de taalontwikkeling kan anders verlopen.

Eet- en drinkproblemen

Vrijwel ieder kind begint het leven met zuigen en slikken. Later leert het vast voedsel af te happen en te kauwen. Als een van deze activiteiten in verband met de groei en de ontwikkeling van het kind niet lukt is dat voor de ouders een grote zorg. Hierbij kan een logopedist advies en/of behandeling geven.

Dyslexie

Een steeds vaker gediagnosticeerd probleem is dyslexie. Dyslexie maakt vaak deel uit van een groter geheel van (taal- en spraak)problemen. In onze praktijk kunnen wij onderzoeken doen naar de taal- en spraakproblemen die onderdeel uitmaken van het dyslexieprobleem en ondersteuning bieden. Wij kunnen hulp bieden wanneer het voorbereidend lezen en het aanvankelijk lezen niet goed verloopt. Bij de methode Tan/Söderbergh vormt het lezen al vroegtijdig ondersteuning bij de taalontwikkeling. (Meer over Dyslexie)

Afwijkende mondgewoonte

Voorbeelden van afwijkende mondgewoonte zijn: open mondgedrag, duimzuigen en afwijkend slikken (de tong wordt tussen de tanden geperst bij het slikken). Deze gewoonte hebben negatieve gevolgen voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor. Wij meten de spierkracht in de lippen en bekijken de slik en geven dan een oefenprogramma op maat.