Bij Het Praathuis is iedereen welkom, van jong tot oud!

Onze manier van werken

Kwaliteit

Een kwaliteit die wij van belang vinden is toegankelijkheid. Wanneer u zich bij ons gehoord voelt, begrepen voelt, is de logopedie al voor een deel geslaagd; er is dan immers al echte communicatie. Wij zijn zelf enthousiast zijn over ons vak en willen ons graag steeds blijven ontwikkelen.

Wij hebben de hbo-opleiding Logopedie gevolgd en volgen elk jaar nascholing. Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor paramedici. Ook zijn wij lid van een kwaliteitskring en begeleiden wij geregeld stagiaires.

Overleg

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat een logopedische behandeling meer kans van slagen heeft wanneer er goed wordt samengewerkt, zoeken wij geregeld contact met de andere disciplines om onze cliënten heen. Dit kunnen zijn: huisartsen, tandartsen, leerkrachten, jeugdartsen, psychologen, orthopedagogen, fysiotherapeuten enz. Wij hebben contact met de opleiding Logopedie middels het begeleiden van stagiaires. Soms worden wij gecoacht door een collega met een specialisatie wanneer wij niet goed verder kunnen met een probleem.

Geheimhouding

Op alles wat in onze kamer wordt besproken geldt een beroepsgeheim. Wij overleggen dus alleen met derden wanneer u daarvoor toestemming geeft.

Manier van werken