Bij Het Praathuis is iedereen welkom, van jong tot oud!

Hulp vanuit Het Praathuis

Het Praathuis biedt hulp bij de taalontwikkeling. Er staan gespecialiseerde logopedisten voor uw kind klaar. Ze stellen tijdens de behandeling het kind in zijn totaliteit centraal. Kinderen begrijpen meestal veel meer dan het zelf kan zeggen. Problemen in de taalontwikkeling heeft grote gevolgen in het dagelijks leven. Met deze ontwikkelingsstoornis komen er ook vaak andere problemen voor. De logopedist kan u hier meer informatie en advies over geven.

Wat is taalontwikkeling?

Ieder kind ontwikkelt een taal. Een baby communiceert al via lichaamstaal en oogcontact. Een éénjarig kind begint al echt te communiceren met klanken en woordjes. Het kind leert te praten, maar gebruikt ook gebaren en lichaamstaal. Hoe ouder het kind wordt, hoe beter hij/zij zinnen en opdrachtjes leert begrijpen en leert te gebruiken. Het gaat niet alleen om de zinsopbouw, maar ook om de inhoud, de vorm en het gebruik ervan. Als kinderen vast lopen in de taalontwikkeling kunnen zich meerdere problemen voor gaan doen.

Welke problemen kunnen zich voordoen?

Taalontwikkeling gebeurt in de eerste zeven levensjaren van kinderen. Kinderen zijn in die periode de wereld om zich heen aan het ontdekken. Soms ontstaan er problemen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling. Dat heeft gevolgen voor het kind zelf, maar ook voor de omgeving van het kind. En het kan grote gevolgen voor de denkontwikkeling van het kind hebben en dus ook voor het schoolverloop! Problemen die zich kunnen voordoen zijn onder meer:

  • Moeite met het begrijpen van zinnen of opdrachten
  • Moeite met luisteren
  • Moeite met het maken van de juiste woordvorm of vervoeging
  • Moeite met zinnen maken
  • Moeite om logisch te vertellen
  • Kleine woordenschat

Taalontwikkeling

Wat kunnen wij doen?

Het Praathuis beschikt over gespecialiseerde logopedisten die u goed kunnen helpen met de problemen in de taalontwikkeling van uw kind. Wij zorgen ervoor dat er een sfeer van vertrouwen in de praktijk hangt. Tevens vinden wij het belangrijk dat iedereen zich vrij voelt om te communiceren met ons. Nadat er is vastgesteld wat van problemen in de taalontwikkeling zich voordoen bij uw kind, wordt er een behandelplan opgesteld. Wij kijken naar uw kind als individu en zorgen ervoor dat er een behandeling op maat is.

Contacteer uw logopedist!

Heeft uw kind ook problemen met taalontwikkeling? Het Praathuis kan een uitkomst zijn voor u! Wij kijken samen met u en uw kind naar het probleem. Tevens kunnen wij u, als ouder, ook adviezen meegeven. Zo optimaliseren wij het proces van uw kind. Neem dus snel contact met ons op door te bellen naar 038-3318132 of te mailen naar info@praathuis.info. Uw specialist voor taalontwikkeling is Het Praathuis!